Skip to main content

Yrker

Automatiker

Automatikeren arbeider i bedrifter med automatiserte maskiner og prosessanlegg. Arbeidet består i å vedlikeholde, feilsøke, reparere, installere og justere ulike måle-, styre- og reguleringssystemer.

Dataelektroniker

Dataelektronikeren arbeider med reperasjon, drift og installasjon av elektronisk utstyr som radio, TV, datamaskiner i sykehus og skipselektronikk.

Dronefaget

Dronefaget er en helt ny næring som har vokst frem på rekordtid. Det har en global vekst og industrien er knyttet til spesialisert teknikk som igjen krever egen utdannelse. Også i Norge er droner i stor vekst og har sin naturlige plassering innen bedriftsmarkedet hvor den på mange områder kan erstatte en tidligere komplisert luftoperasjon ved å bruke droner. En fagarbeider innen dronefaget har kunnskap om de fagfeltene som påvirker en operasjon, som lover og bestemmelse for luftfarten regulerer. Her spiller både teori og praksis sammen. Fra kunnskap om praktisk flyging til sikkerhetsvurderinger, tolking av datamateriale og forståelse av kundekontakt og service.

Elektriker

Elektrikeren arbeider vanligvis med å installere og vedlikeholde elektriske anlegg og utstyr i boliger, forretningsbygg, industrianlegg, landbruk, ombord i skip og på oljeplattformer. Som elektriker utfører du elektriske installasjoner til lys og varme, kommunikasjons- og varslingsanlegg, eller automatiserte styringsanlegg i industri. Det krever at du behersker alt fra legging av kabler til databasebaserte styringsanlegg.

Elektroreperatør

Elektroreparatøren arbeider med reparasjon og vedlikehold av elektrisk utstyr, -maskiner og -verktøy.

Energimontør

Energimontøren arbeider med å bygge, vedlikeholde og fornye kraftstasjoner, linjer, kabler og transformatorstasjoner for produksjon og distribusjon av elektrisk energi. Den elektriske delen av jernbanenettet er også en del av fagområdet. Arbeidsstedet kan variere - fra innendørsanlegg til arbeid i friluft. Energimontøren arbeider ved el-verk, linjebyggingsfirmaer og firmaer som utfører installasjoner i transformatorstasjoner og koblingsanlegg.

Energioperatør

Energioperatøren arbeider mest med å styre og vedlikeholde kraftstasjoner og store elektriske fordelingsstasjoner.

Industrimekaniker

Industrimekanikere vedlikeholder, lager, monterer og reparerer maskiner og utstyr. Industrimekanikere skifter deler på maskiner og bygger dem om.

Innholdsprodusent

Innholdsprodusenten jobber med kommunikasjon og utforming av innhold i ulike digitale kanaler. Arbeidsoppgavene består blant annet av: - idéutvikling: planlegge, utvikle og produsere medieinnhold ta bilder og produsere video- og lydopptak. Analysere og forstå ulike kommunikasjonsbehov. Bruke ulike kommunikasjonskanaler og plattformer for publisering av innhold. Jobbe prosjektbasert og samarbeide med oppdragsgivere.

IT-driftstekniker

IT-driftsteknikeren jobber med å ivareta stabile, sikre og effektive IT-tjenester og IT-verktøy. Arbeidsoppgavene består blant annet av: - planlegge og vurdere virksomhetens bruk av ny teknologi og IT-løsninger. Drifte virksomhetens IT-systemer, Installasjon, bruk og vedlikehold av programvare. Opplæring og veiledning i bruk av IT-systemer, Anvende og utvikle rutiner for virksomhetens IT-systemer. Service, brukerstøtte, etikk og lovverk.

IT-utvikler

IT-utvikleren jobber med å utvikle og integrere IT-løsninger i en virksomhet. Arbeidsoppgavene består blant annet av: - koding og programmering, utvikle og designe IT-løsninger som er universelt utformet og tilpasset brukerens behov. Planlegge og vurdere virksomhetens bruk av nyteknologi og IT-løsninger. Vurdere og iverksette informasjonssikkerhet og personvern samt etikk og lovverk.

Mediedesigner

Mediedesigneren jobber med visuell kommunikasjon og design av medierelaterte produkter. Arbeidsoppgavene består blant annet av: - konsept- og idéutvikling, design og produksjon av tekst, bilde og lyd for ulike publiseringsløsninger og for ulike målgrupper. Bruke virkemidler og ulike teknikker i design av produkter eller brukeropplevelser. Arbeide med formspråk og visuelle virkemidler og bruk av utstyr å programvare.

Mediegrafikeren

Mediegrafikeren arbeider i medie og reklamebedrifter med visuell kommunikasjon innentrykksakproduksjon, webdesign, multimedieproduksjon, film og TV produksjon.

Kulde og varmepumpemontør

Kulde- og varmepumpemontører arbeider med alt fra store kulde- og varmepumpesystemer til små varmepumper. Kjøleanlegg og varmepumpeanlegg finnes over alt i samfunnet, for eksempel butikker, hoteller, kontorbygg, ishaller, gasstankskip, cruisebåter og sykehus.

Tavlemontør

Tavlemontøren arbeider med å bygge opp og montere styreskap og fordelingstavler for elektriske og automatiserte anlegg.

Telekommunikasjonsmontør

Telekommunikasjonsmontøren arbeider med installasjon, vedlikehold og reparasjon av tele-, data- og alarmanlegg. Kabelanlegg for lyd- og bildesignaler er også et arbeidsområde. Utviklingen av datateknologi har ført til at telekommunikasjonsmontørens arbeidsområder har ekspandert voldsomt. Arbeidsstedet for telekommunikasjonsmontøren varierer fra utendørs kabel- og antenneanlegg til arbeid i sentraler, eller montasje og feilretting på utstyr ute hos kunder. Som telekommunikasjonsmontør må du kunne legge kabler, montere og prøve ut telefonsentraler, antenneanlegg, datanett, alarmanlegg og radio- og satelittkommunikasjonsanlegg.

Ventilasjonsteknikerfaget

Ventilasjonsteknikk handler om å utføre arbeid på ventilasjonsanlegg og systemer for komfortkjøling. Faget handler om å utvikle systemforståelse, helhetstenkning og evne til å velge tekniske og energieffektive klimaløsninger for å oppnå godt inneklima og god folkehelse. Utviklingen i ventilasjonsteknikkfaget krever fagarbeidere som raskt kan omstille seg til nye produkter, energiløsninger og metoder. Systemløsninger i ventilasjonsteknikkfaget handler om ventilasjonsteknikk og om hvordan komponenter og utstyr er sammenstilt, og sensorers og pådragsapparaters posisjon for å oppnå et godt inneklima.