Skip to main content

Trykk på boksene under for navigere gjennom utdanningsløpene

Kryssløp

Opplæring i skole

Opplæring i bedrift

Datateknologi og elektronikk

1. år

Vg1 – Videregående trinn 1

2. år

Vg2 – Videregående trinn 2

3. år

Vg3 – Videregående trinn 3 eller opplæring i bedrift

4. år

5. år

6. år