LSF

Låsesmed

Elfo Sør

Kristiansand

Kjøita 6, 4630 Kristiansand S

kristiansand@elfosor.no

Arendal

Sam Eyde VGS
Østenbuveien 80, 4848 Arendal

arendal@elfosor.no

Ønsker du mer informasjon om el-utdanning og -yrke kan du ta en tur innom disse sidene: Vil bliGNIZTNELFO, EL & IT Forbundet