Skip to main content
Egenvurdering

Underveisvurdering

Last ned rapportskjemaet her.

Dette er spørsmålene lærlingen får før lærlingsamtalen.

Lærlingens egenvurdering

 

Bedriftens vurdering av lærlingen

Min utvikling i periode som er gått er (faglig og personlig):

Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra

Lærlingens utvikling i perioden som er gått er (faglig og personlig):

Min punklighet, orden og ryddighet er:

Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra

Lærlingens punklighet, orden og ryddighet er:

Min innsats og motivasjon er:

Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra

Lærlingens innsats og motivasjon er:

Mitt samarbeid med andre fungerer:

Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra

Lærlingens samarbeid med andre fungerer:

Min evne til å jobbe selvstendig og ta egne avgjørelser er:

Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra

Lærlingens evne til å jobbe selvstendig og ta egne avgjørelser er:

Min medvirkning til egen opplæring:

Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra

Lærlingens medvirkning til egen opplæring:

Min fremdrift på utførte arbeidsoppdrag:

Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra

Lærlingens fremdrift på utførte arbeidsoppdrag:

Bedriften tilrettelegger for at jeg skal få jobbe med arbeidsoppdrag som harmonerer med målene i læreplanen:

Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra

Bedriften tilrettelegger for at lærlingen skal få jobbe med arbeidsoppdrag som harmonerer med målene i læreplanen:

Bedriften følger opp slik at jeg har muligher for å nå målene og hovedmomentene i læreplanene:

Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra

 

Bedriften har gitt meg opplæring i forhold som gjelder helse, miljø og sikkerhet(HMS):

Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra

 

Bedriften har informert meg om sin organisering og internkontrollsystem:

Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra